Derneğimiz alt çalışma gruplarından Solid Organ Nakli Enfeksiyonları (SONE) çalışma Grubu
13-14 Ekim 2018 tarihinde  Istanbul Mercure otel’de  Kurs düzenleyecektir .
Toplantı linkine  www.sonenguncel.com   adresinden ulaşılabilir.

 
 


14th Congress of the European Society for Organ Transplantation Paris, 30 August – 2 September, 2009
 

Birinci Duyuru

 
ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI, AŞILANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN

Organ Naklinin Yirmibeşinci Yılı İki Büyük Etkinlikle Kutlandı